Aktuality

sep 29

baby avare2

Zatiaľ, čo si vedci kladú otázku, či baktérie prítomné v pôrodných cestách môžu pomôcť deťom narodeným cisárskym rezom (sekciou), Milli Hill skúma samotný mikrobióm*.

Vagína môže hrať kľúčovú rolu pri narodení dieťaťa. Vedci skúmajú fakt, že miestami voliteľná a miestami problematická cesta „von“ – teda pôrodné cesty, môžu v skutočnosti byť zásadne dôležité pre budúce zdravie a pohodu našich detí a nášho druhu ako takého.

Dôležité až natoľko, že výskumníci z „Human Microbiome Project“ z lekárskej univerzity NYU v súčasnosti potierajú novorodeniatka narodené cisárskym rezom špeciálnou vrstvou, vytvorenou vo vagíne matky a skúmajú výsledky.

Všetkých nás učia, že „tam dole“ je to často špinavé, nehygienické, že baktérie a parazity sú zlé a o vagínach sa toho narozprávalo tiež mnoho. Vedci zatiaľ len začínajú rozumieť problematike mikrobiómu – jedinečnej kolónii mikroorganizmov, ktorá obýva každého človeka a zisťujú, akú rolu zohráva nielen pri pôrode, ale v každom aspekte nášho duševného a fyzického zdravia. Niektorí nazývajú mikrobióm „ novoobjaveným orgánom“ a veria, že jeho hlbšie porozumenie a preskúmanie vnesie viac svetla do niektorých oblastí ľudstva ako sú choroby, predpokladaná dĺžka života, osobnosť jednotlivca a mnoho ďalších.

Ak sa dieťa narodí vaginálnou cestou, kolonizácia mikrobiómu nastáva ihneď. Štúdie pôrodných ciest preukázali, že predtým, než začne samotný pôrod, obsadenie baktérií vo vagíne sa zmení. Napríklad sa zvýši počet laktobacilov (baktéria, ktorá napomáha tráveniu mlieka). Štúdie porovnávajúce mikrobióm vaginálne narodených detí s deťmi narodenými sekciou preukázali rozdiely v črevnej mikroflóre až po dobu siedmych rokov po narodení.

Je toho stále veľmi veľa neprebádaného o tom prečo a ako tieto rozdiely vplývajú na náš život. Avšak vedci začínajú nachádzať prepojenia medzi mikrobiómom detí narodených sekciou a stúpajúcim výskytom zdravotných ťažkostí ako obezita, astma, ekzémy a cukrovky 1. typu.

Doktorka a profesorka Maria Gloria Dominguez-Bello, spolupracovníčka na spomínanom projekte, skúma, či je možné pomôcť deťom narodeným sekciou manuálnym premiestnením kolonizácie mikrobiómu, čím by bolo teoreticky týmto deťom umožnené, mať rovnaké benefity pri štarte do života ako majú deti narodené vaginálne. Robí sa to vcelku jednoduchým spôsobom: do vagíny matky sa vloží gáza, ktorá sa tam ponechá po dobu jednej hodiny a vyberie sa tesne pred narodením bábätka sekciou. Následne sa ňou potrú ústa dieťaťa, jeho tvár a celé telo. Čo profesorka Dominguez-Bello zatiaľ zistila – pričom jej výskum je stále v začiatkoch je, že tento proces síce robí pozitívny rozdiel v mikrobióme novorodenca, avšak proces kolonizácie nie je stále rovnako efektívny ako keď pôrod prebehne prirodzeným vaginálnym spôsobom:

„Keď sme analyzovali výsledky našej štúdie, zdvojnásobili sme počet baktérií, ktorým boli deti narodené sekciou vystavené. Avšak pri vaginálnom pôrode ich bolo stále 6x viac. To v praxi znamená, že vaginálny pôrod jednoznačne vystavuje dieťa oveľa väčšiemu počtu potrebných baktérií než pôrod sekciou. Je to logické, pretože počas pôrodu sa dieťa otiera o sliznicu pôrodných ciest pomerne dlhú dobu a baktérie začínajú rásť ešte predtým ako sa dieťa ocitne vonku, mimo pôrodných ciest. Rastú a osídlujú dieťa už počas samotného pôrodu. Deti narodené sekciou obvykle dostávajú antibiotiká a my zatiaľ nevieme, aký efekt môže gram penicilínu v tejto súvislosti zohrávať.“

Výskum tohto typu môže byť pomerne problematický na diskusiu, pretože provokuje k záveru, že „vaginálny pôrod je lepší“. Dominguez-Bello však zároveň tvrdí, že na jednej strane je potrebné si uvedomiť a uznať, že medicínske zásahy môžu zachrániť mnoho životov, no na druhej strane sa musíme uistiť, či sú skutočne v danej situácii nevyhnutné:

„Problémom je samotný pohľad na vec – postoj, že neexistuje žiadna daň, žiadne dôsledky. Kľúčom je, že obe strany – tak matky ako i lekári si myslia, že neexistuje žiadna daň za pôrod sekciou, že cisárske rezy sú absolútne v poriadku. A stále pritom ešte dostatočne nerozumieme rizikám, ktoré so sebou prinášajú. Nie je dostatok štúdií, ktoré by vyčíslili výsledky a dôsledky, avšak vieme, že existuje spojitosť s vyšším rizikom niektorých ochorení u detí narodených sekciou. Takže musíme robiť podstatne viac výskumov a štúdií a pozorovať a snažiť sa porozumieť životu ako takému, pretože prírodu by sme mali rešpektovať.“

Samotné spustenie pôrodu, ktoré je v jeho podstate iniciované biochemicky – hormónmi, koré reguluje mozog dieťaťka, nastáva za normálnych okolností presne vtedy, keď je dieťa na to pripravené. Zásahy spúšťajúce pôrod bez toho, aby boli skutočne opodstatnené zdravotnými indikáciami, sú preto nežiadúcim umelým zásahom do prirodzeného procesu vývinu, ktorého dôležitým míľnikom je práve pôrod.

Priridzený vaginálny pôrod má svoje opodstatnennie aj z pohľadu neuro-fyziologického vývinu. Je to veľká udalosť, ktorá je náročná a zaťažujúca tak pre budúcu matku, ako aj pre samotné dieťa. Ale všetka táto záťaž a náročnosť má svoje opodstatnenie. Počas pôrodu sa aktivizujú niektoré primitívne reflexy, ktoré sú v prípade donoseného jedinca v čase pôrodu plne aktívne. Napríklad Tonický labyrintový reflex v extenzii sa aktivizuje v momente, kedy hlavička dieťaťa prekoná poslednú stanicu matkinho tela a uzrie svetlo sveta. Následne sa aktivizuje Asymetrický tonický šijový reflex, ktorý napomáha pri rotácii trupu. Galantov spinálny reflex údajne napomáha pohybom v oblasti lumbárnej chrbtice, pomocou ktorých sa dieťa posúva nižšie v pôrodných cestách. Ak sa dieťa z určitých dôvodov nenadýchne v krátkom čase po narodení, je možné vyvolať prvý nádych pomocou aktivácie Morovho reflexu, ktorý je ako jediný z primitívnych reflexov prepojený na všetky zmyslové systémy (je možné ho aktivovať zmenou polohy, zvukom, sluchom či dotykom). Hľadací reflex je najsilnejšie aktívny a prítomný niekoľko hodín po pôrode. Za ideálnych podmienok, kedy je dieťa v bezprostrednom kontakte s matkou ihneď po narodení, má tento reflex možnosť sa prejaviť. Tieto deti majú v podstatne menšej miere následné ťažkosti so saním a dojčením. Tieto a mnohé ďalšie primitívne reflexy na seba nadväzujú v hlbokej logike v prenatálnom, perinatálnom, ale aj postnatálnom vývine a pre dieťa majú svoj veľký význam.   Ak je z dôvodu pôrodného zásahu tento prirodzený proces „programujúci“ neurofyziologický základ dieťaťa narušený (napr. sekciou), môžu zostať niektoré reflexy nesprávne aktivované. Pôrod môže zohrávať významnú úlohu aj v tom, či niektoré primitívne reflexy ostávajú prítomné aj v čase, kedy by za okolností normálneho vývinu už mali byť inhibované.To môže mať ďalekosiahly vplyv na ďalší vývin jedinca – napríklad v školskom veku sa môžu sekundárne prejaviť vo forme porúch koncentrácie, učenia, alebo porúch správania. Pôrod je v optimálom prípade súhrou medzi impulzami tela matky a dieťatka, pričom obaja vzájomne komunikujú pohybmi a reakciami organizmu. Treba len pozorne vnímať a načúvať, čo nie je možné, ak sú napríklad matke podané utlmujúce prípravky. V takomto prípade matka v podstate komunikáciu s dieťaťom odovzdáva do rúk pôrodníka, zdravotného personálu a lekárskej vedy. Za istých okolností je to samozrejme opodstatnené. Sme však toho názoru že ak je to čo i len trochu možné, mali by budúce mamičky voliť možnosť prirodzeného pôrodu a dôverovať sebe i dieťaťu, že to zvládnu a bude to pre nich silným zážitkom na celý život.

Tieto myšlienky vyvolali ohlas v sérii článkov v známych časopisoch ako napr. Lancet, volajúc po celosvetovom znížení prílišnej medikalizácie pôrodu, zdôrazňujúc stúpajúci počet sekcií a nedostatok starostlivosti (v mnohých prípadoch možností) pôrodných sestier. Nedávno zverejnená kritika smerom k pokynom „RCOG“ (Spoločnosť gynekológov a pôrodníkov) preukázala, že lekári nie vždy nasledujú tie najlepšie dôkazy keď príde na samotný spôsob pôrodu, čo zahŕňa aj pôrod cisárskym rezom.

Vyzerá to tak, že výskumy zo všetkých kútov sveta vysielajú rovnakú správu: nerešpektujeme základnú funkciu narodenia (pôrodu) a to so sebou prináša konzekvencie. Ako vraví Dominguez-Bello:

„Neštudovali a neskúmali sme pôrod (narodenie) dostatočne a nesnažili sme sa dostatočne porozumieť tomu, ako vyzerá a čo so sebou prináša ´zdravý´ pôrod.“

Je stále sa čo učiť. Jedna vec je však istá: baktérie a parazity „tam dole“, nie sú všetky také zlé. A tie vo vagíne? Nuž, tie sa javia byť dokonca veľmi špeciálnymi a užitočnými.

*Mikrobióm je kolektívny genóm hostiteľa a organizmov, ktoré žijú v jeho tele, alebo na povrchu jeho tela (pozn. prekladateľa).

Zdroj: http://www.bestdaily.co.uk/your-life/news/a580803/giving-birth-your-vagina-may-be-more-important-than-you-think.html?visibilityoverride

sep 09

Dňa 9.9.2014 sme prijali pri príležitosti Medzinárodného dňa prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra pozvanie do relácie „Dobre ráno“ TV JOJ, kde Mgr. Katarína Sipos, riaditeľka Centra AVARE, ako vyškolená edukátorka v problematike FASD ( fetal alcohol spectrum disorders) informovala o hroziacich dôsledkoch pitia alkoholu počas tehotenstva.

Riziká spojené s pitím alkoholu počas Screen Shot 2014-09-09 at 14.54.38tehotenstva sú v našej spoločnosti často zľahčované a podhodnocované a to širokou verejnosťou, ako aj mnohými odborníkmi. Následky, ktoré alkohol môže spôsobiť na nenarodenom dieťatku, majú však nezvratný charakter a sú dôvodom mmnohých obmedzení, ktoré výrazne sťažujú život jedinca.

Včasnou diagnostikou FASD a vhodnými terapeutickými intervenciami sa však dá predísť druhotným poškodeniam u dieťatka.
Intervenčné programy  a služby, ktoré ponúka Centrum AVARE, patria k základným odporúčaným postupom, ktoré sa zatiaľ najmä v zahraničí využívajú na prácu a pomoc osobám s FASD.

Veľmi radi sme podporili širenie informácií o dôležitosti prevencie FASD a to jediným možným spôsobom – abstinenciou počas tehotenstva.

Ďakujeme za pozvanie

sep 09

POVEDZTE NIE ALKOHOLU POČAS TEHOTENSTVA!

Nenarodené dieťa je príliš mladé, aby pilo alkohol!!!!!!!!!

Aj Centrum AVARE sa dnes pripája k medzinárodnej iniciatíve, ktorá bojuje za zvýšenie povedomia o škodlivých, až deštruktívnych účinkoch pitia alkoholu počas tehotenstva, na ešte nenarodené dieťa.

1908067_280039605531218_6256338679829151439_n

Číslo 9 je v živote ešte nenarodeného dieťaťa symbolom obdobia 9-tich mesiacov, počas ktorých potrebuje zažívať ochranu a lásku od svojej matky, aby sa mohlo vyvinúť v zdravého jedinca a prísť na svet. Práve 9. september bol pred pätnástimi rokmi symbolicky vybratý za Medzinárodný deň prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra, ktorý si práve teraz, práve dnes pripomíname.

FASD (fetal alcohol spectrum disorders), alebo poruchy fetálneho alkoholového spektra, sú širokým súborom prejavov, obmedzení, neurorozvojových porúch, oneskorení vývinu, ale aj vývojových vád  a charakteristických dismorfických čŕt, spôsobených konzumáciou alkoholu matkou počas tehotenstva.

V závislosti od obdobia, v ktorom matka pila a tiež od množstva požitého alkoholu, sa môžu následky prejavujúce sa u dieťaťa výrazne líšiť. Poškodenie plodu môže byť tak masívne, že dôjde ešte počas tehotenstva k potratu. Môžu byť poškodené vnútorné orgány. U detí sa veľmi často vyskytuje nižší vzrast a nižšia hmotnosť už prenatálne, ale aj počas prvých rokov života. U mnohých FASD postihnutých sú tiež pozorovateľné typické dismorfické črty tváre. Najväčšie problémy týmto deťom však spôsobujú poškodenia mozgu a centrálnej nervovej sústavy, ktoré masívne, ale napriek tomu, na prvý pohľad často nebadane, zasahujú do ich života. Ovplyvňujú zakladné nastavenia ich nervového systému, môžu spôsobovať napr. pretrvávanie primitívnych reflexných reakcií tela dávno po období, kedy tieto mali samy odznieť. Ovplyvňujú zmyslové vnímanie, napriek tomu, že ich zmyslové organy (oči, uši) nemusia vykazovať žiadne známky poškodenia, problém je totiž v práve v centrálnom spracovaní zmyslových podnetov v mozgu. Ovplyvňujú ich vnímanie vlastného tela, ich rovnovážny systém, ich emočné prežívanie, ich sociálne kompetencie…

Deti s FASD zažívajú výrazný pocit neistoty, nakoľko sa len limitovane môžu spoľahnúť na svoje vlastné telo. Ich deficity môžu byť pomerne úzko špecifické v konkrétnych oblastiach, môžu napr. často používať pojmy, ktorým vôbec nerozumejú a môžu preto pôsobiť, že majú na viac. Ich IQ nemusí byť napr. negatívne ovplyvnené, napriek tomu môžu byť pre ne bežné úkony neprekonateľným problémom.

Názor, ktorý sa bežne šíri medzi ľuďmi a ktorý žial verejne šíria aj mnohí odborníci, že “ 2 dcl vína, alebo piva počas tehotenstva nijako nemôžu uškodiť”, je scestný a veľmi nebezpečný.

Neexistuje bezpečné množstvo alkoholu počas tehotenstva, preto je jedinou spoľahlivou prevenciou FASD NEPIŤ ALKOHOL POČAS TEHOTENSTVA!

FASD sa nás týka viac, ako si mnohí aktuálne pripúšťame, alebo uvedomujeme. Na Slovensku chýbajú štatistické ukazovatele, v zahraničí je ale potvrdený 7-8 krát vyšší výskyt FASD ako diagnóz ako napr.  Downov syndróm, spina bifida, alebo svalová distrófia.

Dôsledky vplyvu alkoholu na nenarodené dieťa sú trvalé a nevyliečiteľné. Včasnou diagnostikou a vhodnými terapeutickými intervenciami sa však dá predísť druhotným poškodeniam u dieťatka.

Intervenčné programy  a služby, ktoré ponúka Centrum AVARE, patria k základným odporúčaným postupom, ktoré sa zatiaľ najmä v zahraničí využívajú na prácu a pomoc osobám s FASD.

zdroje:
– http://www.usd.edu/medical-school/center-for-disabilities/upload/fasdeducationalstrategies.pdf
– kniha „Fascinujúce deti“, Malgorzata Klecka, Poľsko

aug 27

 

Učíte v základnej či materskej škole? Ste špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ či detský lekár? Pracujete v detskom domove?

Nech je vašou náplňou práce akákoľvek pomáhajúca profesia, ak sa pri svojej práci stretávate s deťmi s poruchami učenia, správania a koncentrácie, s deťmi ťažšie zvládnuteľnými, s deťmi s oslabenou motorikou či koordináciou a hľadáte nový účinný spôsob, ako týmto deťom pomôcť, ste na správnom mieste!

Už dávno je známy fakt, že deti s poruchami učenia, koncentrácie (ADHD, ADD) a správania vykazujú ľahké príznaky neurologickej dysfunkcie, ktorá sa objavuje v dôsledku nezrelosti centrálnej nervovej sústavy. Väčšinou sa jedná o zdravé deti, šikovné a bystré, ktoré však napriek svojmu potenciálu v škole zlyhávajú. U rôznych odborníkov (neurológ, očný, ušný lekár) obvykle nie je zistená a preukázaná žiadna patológia, no rodičia aj učitelia mnohokrát vedia, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku.

V zahraničí už dlhé roky využívajú špeciálny pohybový „Školský program INPP“ ako bežnú súčasť základných škôl, či už za účelom prevencie v snahe predchádzať poruchám učenia, koncentrácie a správania, alebo za účelom priamej intervencie.


Ak sa prostrednítvom Vás prihlási na kurz ďalší účastník (v poznámke prihlášky uvedie Vaš meno a informáciu, že ste mu kurz odporučili), dostanete 10% zľavu na kurzovné.


 

Školský program INPP pomáha deťom prostredníctvom jednoduchých špecifických telesných cvičení (cvičí sa 10 minút denne, každý deň počas 1 školského roka) rozvíjať motorické zručnosti, ktoré sú nevyhnutným prepdokladom pre zvládanie nárokov školy. Všetky aktivity spojené s učením sú taktiež spojené s motorikou a zmyslovým vnímaním. Písanie si vyžaduje dobrú koordináciu oka a ruky. Čítanie vyžaduje plynulé pohyby očí. Matematika spolu s ďalšími predmetmi vyžaduje dobrú orientáciu v priestore a senzorickú integráciu na veľmi dobrej úrovni. Školský program INPP napomáha prostredníctvom práce s pretrvávajúcimi primitívnymi, alebo nedovyvíjanými posturálnymi reflexmi, a taktiež pomocou stimulácie vestibulárneho systému rozvíjať motoriku, koordináciu a rovnováhu detí, v dôsledku čoho sa zvyšuje koncentrácia, zmierňuje sa ich vnútorný nepokoj, miznú, alebo sa zmierňujú ťažkosti pri písaní, čítaní, či opisovaní textu. Zlepšuje sa taktiež priestorová orientácia i organizačné schopnosti. Z celkového hľadiska deti začnú viac prejavovať svoj potenciál a ich výkon a výsledky v škole sa významne zlepšia!

Program je zostavený tak, aby ho bolo možné aplikovať na väčšie skupiny detí. Je ideálnou pomôckou pre základné, materské školy (v prípade MŠ hlavne pre deti s odkladom nástupu do ZŠ), špeciálne školy, detské domovy a pod. Svoje významné uplatnenie si však nájde aj v stredných školách, resp. kdekoľvek, kde majú pracovníci možnosť cvičiť s deťmi skupinovou formou. Pre detských lekárov by mohol byť ideálnym doplňujúcim skríningovým diagnostickým nástrojom, pomocou ktorého by vedeli účinne a efektívne zachytávať potenciálne ohrozené deti pred nástupom do školy.

Ponúkame vám teda možnosť zúčastniť sa jedinečeného kurzu, ktorého lektorkou bude riaditeľka Centra AVARE – Mgr. Katarína Sipos, ktorá je prvou licencovanou odborníčkou s najdlhšou praxou na Slovensku. Po skončení kurzu budete plnohodnotne pripravení používať túto metódu vo svojej praxi hneď od druhého dňa po jeho skončení.

Pozrite si bližšie informácie o termíne konania, rozsahu a cene kurzu a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie s vami!

 

Niekoľko predchádzajúcich kurzov a školení:

 

júl 25

Keď sa blíži šiesty rok života dieťaťa, každý rodič sa zvyčajne začne zaoberať otázkou vstupu svojho potomka do školy. Tento významný krok v živote dieťaťa a celej rodiny zvyčajne prebieha radostne a všetky prípravy sa sústreďujú na úspešné zvládnutie tohto momentu. Nakupujú sa pomôcky do školy, taška, zošity. Menej pozornosti sa už venuje tomu, či je dieťa naozaj na školu pripravené.

Nie všetky deti sú dovŕšením šiesteho roku pripravené neurofyziologicky a sociálne zvládať nároky školy. Každé dieťa sa vyvíja individuálne, má svoju históriu (od počatia, cez tehotenstvo matky, pôrod a rané zážitky) a preto posudzovanie pripravenosti dieťaťa na školu sa nemôže posudzovať len podľa chronologického veku.

Našťastie mnoho rodičov si už dnes uvedomuje, že dieťa, ktoré je pri zaškolení nezrelé môže v škole trpieť a prípadný odklad školskej dochádzky môže byť preňho prínosom.

Príliš skoré zaškolenie môže vyústiť do problémov v správaní. Dieťa nedokáže obsedieť na mieste buď preto, že nedokáže ešte dobre ovládať svoje impulzy, následne vyrušuje ostatné deti a narúša proces v triede. Je označené za problémové, je neustále napomínané a karhané, znižuje sa jeho sebadôvera a motivácia pre prácu v škole, pretože málokedy nastane moment, kedy je možné ho za niečo pochváliť. Tento mechanizmus je veľmi ťažké následne zvrátiť. Ak je dieťa označené za problémové a neskúma sa pôvod jeho problémového správania, ktorý može byť  v emočnej nezrelosti, prirodzené dôsledky, ktoré zažíva, s veľkou pravdepodobnosťou nepovedú k klepšeniu jeho spravania a výkonov.

Dôvodom nadmernej pohybovej aktivity dieťaťa, nestálosti pozornosti a ľahkej predrážditelnosti zmyslovými impulzami može byť aj neuromotorická nezrelosť, alebo celkovo oneskorený vývin nervovej sústavy. V skratke povedané, vývin dieťaťa neprebiehal tak, ako by  za úplne normálnych okolností u zdravého dieťaťa mal. jazyk IMG_1226Každé normálne, donosené dieťa sa rodí so sadou primitívnych reflexov, ktoré sú po istom čase potlačené vyššími mozgovými centrami. Tie by mali nad nimi prebrať plnú kontrolu v priebehu prvého roka života. Ak sa tak nestane a primitívne reflexy nie sú potlačené v správnom čase, ostávajú aktívne a môžu narúšať rovnováhu, kontrolu jednotlivých pohybov, funkcie očí, koordináciu oka a ruky a perceptuálne zručnosti. Môžu viesť k prejavom správania ako napr. frustrácia, hyperaktivita a precitlivelosť. V dôsledku nich môže nastávať aj nesúlad medzi skutočným výkonom a schopnosťami dieťaťa. Diaťa v tomto zmysle môže potrebovať ešte čas, aby po všetkých ohľadoch dozrelo. V niektorých prípadoch, kedy posun nenastúpi prirodzene, može pomôcť stimulačno inhibičný program INPP.

Jednoducho je fajn vystihnúť ten správny moment a nastúpiť do toho správneho vlaku.

Pri výraznejších problémoch na dieťa upozornia už pedagogičky v materskej škôle. Ide najmä o prípady detí, ktoré zaostávajú v hovorenej reči, výraznejšie zaostávajú motoricky, majú oslabenú pozornosť, sú hyperaktívne, nerešpektujú pokyny dospelého, alebo majú časté konflikty s inými deťmi.

Nároky školy v prvých ročníkoch po zaškolení

Zvládnuť nároky školy v prvých ročníkoch (zvládnutie trivia: čítanie, písanie, počítanie) si vyžaduje dobré:
– motorické zručnosti (rovnováha a koordinácia pohybov, plynulosť očných pohybov dôležitá pre čítanie a písanie, dobrá koordinácia oka a ruky)
– kognitívne schopnosti (dobrú krátkodobú pamäť, schopnosť udržať pozornosť….)
– sluchové spracovávanie (vedieť izolovať jednotlivé hlásky, vnímanie rytmu reči a slov)
– sociálne a emočné zručnosti (vedieť adekvátne spracovávať vlastné impulzy, vedieť prípadne počkať s uspokojením momentálneho impulzu, rešpektovať autoritu dospelého a spolupracovať, ak je dieťa vyzvané k nejakej aktivite, dobré naladenie sa na druhé deti, udržiavanie kontaktu s druhými deťmi)

Dobré sluchové spracovávanie

Čoraz viac sa do pozornosti odborníkov dostáva pri posudzovaní pripravenosti detí na školu aj oblasť sluchového vnímania, a to jeho dve formy: fonematické uvedomovanie (chápanie slabikovej a hláskovej štruktúry slov) a fonologické uvedomovanie (schopnosť izolovať prvú a poslednú hlasku v slove, vnímanie rytmu reči a slov).

Je veľmi žiaduce, keď rodičia sami v rámci denných hier s dieťaťom tieto schopnosti trénovali.  Počas cesty autom môžte napríklad hrať hru, kto vymyslí najviac slov začínajúcich na konkrétne písmeno. Prípadne necháte dieťa určovať prvú a poslednú hlásku (písmeno) v slovách, alebo budete vytlieskávať jednotlivé slová po slabikách.

Ak dieťa v tejto oblasti vykazuje deficity aj napriek trénovaniu týchto zručností, je vhodné zvážiť možnosť stimulácie sluchového spracovania. V Centre AVARE, ako v jedinom na Slovensku a v Čechách, za týmto účelom pracujeme s metódou individuálnej sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena, ktorá sa zameriava na optimalizáciu sluchového spracovania. Pracuje sa pritom na zlepšení rýchlosti spracovania sluchových podnetov, na spolupráci oboch uší a na vyhranení laterality v sluchovom spracovaní, ktorá výrazne ovplyvňuje, ako mozog s počutými informáciami ďalej pracuje. To sa v konečnom dôsledku prejaví v zlepšenom spracovávaní hovorenej reči,  čo je predpokladom pre správne čítanie a písanie.

Rodič je ten najlepší odborník na svoje dieťa

Ak si myslíte, že vaše dieťa v niektorej z vyššie popísaných oblastí zaostáva, alebo máte pocit, že z nejakého dôvodu ešte nie je pripravené na školu, skúste kontaktovať skúsenú psychologičku/psychológa, ktorá/-ý z údajov, ktoré mu o dieťati poviete a pri jednoduchom vyšetrení dieťaťa dokáže zdiagnostikovať a dať vám odpovede na vaše otázky.

Rodič je ten najlepší odborník na vlastné dieťa a preto nikto v konečnom dôsledku nerozhodne za vás. Poradný hlas odborníka by mal slúžiť ako pomôcka pre rodiča, ktorý sa rozhoduje. Ak vám akýkoľvek “odborník” (pedagogička, či psychologička a iní) budú tvrdiť, že vaše dieťa má/nemá za žiadnych okolností do školy nastúpiť/či za žiadných okolností neostať v škôlke, pravdepodobne nerobí správnu vec. Odborník vám môže len odporučiť odklad, resp. zaškolenie, na základe tohto odporúčania sami rozhodnete aká cesta bude pre vaše dieťa najlepšia.

Mnoho rodičov sa obáva, aby sa jeho dieťa znovu v predškolskom ročníku nenudilo a nezaostávalo. V prípade, že už nechcete, aby ďalej vaše dieťa navštevovalo MŠ odporúčame nájsť ZŠ s prípravným ročníkom. Škola hrou – tak by sme nazvali dobrý prípravný ročník. Deti pracujú systémom podobným v škole, avšak jednotlivé činnosti majú charakter rozvíjania jednotlivých zručností hravou formou (napr. veľmi dôležitý rozvoj grafomotoriky, nejde o písanie písmen ale rozvoj jemnej motoriky).

Ako vám vieme pomôcť

V Centre AVARE pristupujeme k vyšetreniu školskej pripravenosti na základe najnovších výskumov, ktoré sa zhodujú na tom, že dobrá pripravenosť pre zvládnutie písania a čítania vyžaduje dobré kognitívne a sluchové zručnosti. Pri svojej práci používame štandardizované metodiky. Ide o relatívne nový koncept, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou dokáže odhadnúť, či vaše dieťa schopné zvládnuť nácvik písania a čítania bez ťažkostí. V prípade, že zistíme, že dieťa je vo vývinovom riziku vieme navrhnúť aj prípadnú intervenciu alebo vás odporučiť iným odborníkom, ktorí sa venujú deťom s rizikovým vývinom.

V prípade Vášho záujmu o ponúkané služby nás kontaktujte cez kontaktny formulár.

Phdr. Mária Balážová

júl 04

Milí priatelia, klienti, odborníci a priaznivci Centra AVARE,

na letné mesiace júl AKCIOVYa august 2014 sme pre Vás pripravili zaujímavú ponuku, ktorú by sme Vám prostredníctvom tohto mailu chceli predstaviť.
Po dynamickom školskom roku chcú rodičia prirodzene dopriať svojím ratolestiam oddych, uvoľnenie a spestrenie voľných chvíľ. Vypnúť povinnosti a nespútane sa venovať krásam detstva a sebe navzájom. Centrum AVARE sa k tomuto naladeniu určite pripája a pridáva ešte niečo navyše.

Prázdninové zvýhodnenie cien v Centre AVARE, na niektoré služby zľava až do 40%.

letoAk ste počas školského roka v kolotoči povinností hľadali vhodný voľný čas, aby ste navštívili naše Centrum, lebo máte dojem, že ste Vaše dieťa našli v rôznych popisoch na našej internetovej stránke, alebo Vám to odporučili odborníci, či priatelia a zatiaľ ste nenašli čas, odhodlanie, alebo Vás odradili finančné náklady súvisiace so službami, spravte tak práve počas prazninových dní za zvýhodnené prázdninové ceny.

 

Klienti, ktorí v júli a auguste 2014 absolvujú úvodnú konzultáciu v Centre AVARE, získajú zaujímavý balík zliav s uplatnením na celý intervenčný proces spolupráce s Centrom AVARE. Naše služby Vám ponúkame počas celých letných prázdnin.

Kontaktujte nás tu a my Vám radi poskytneme bližšie informacie k ďalšiemu postupu.

Prajeme Vám krásne prázdninové dni 🙂

jún 26

Nie všetci máme rovnaké štartovacie podmienky, nie všetci sú schopní v nalinkovanom učebnom pláne podávať v požadovanom čase očakávané výkony…

Nezvratne sa blíži koniec školského roka, čas bilancovania a veľkého hodnotenia, čas, kedy v našom školskom systéme zhŕňame úsilie žiaka, učiteľa a rodiča za pol roka školskej dochádzky do číselnej škály od 1 do 5. Tieto čísla reprezentujú objektívny výkon školáka a robia ho porovnateľný s jeho rovesníkmi. Dá sa to však vôbec?

Zamyslite sa spolu s nami, nad nasledovnými riadkami a skúste byť zhovievaví, keď Vám Váš školák predloží v piatok hodnotenie jeho ročníkového úsilia.

strom

Prečo sa pri oprave písomky spočítava počet chybných odpovedí ?

Náš školský systém je zameraný na výkon a úspešnosť hodnotí cez mieru neúspechu. Už len tento komplikovaný myšlienkový konštrukt je divný sám o sebe. Prajeme si pre naše deti, aby sa z nich jedného dňa stali samostatné ľudské bytosti, schopné čeliť živostným situáciam, schopné samostatne sa rozhodnúť so zvážením všetkých aspektov a okolností? Na to si však potrebujú vybudovať sebadôveru a pozitívny sebaobraz, čo je pomerne náročné ak ich to učíme cez vyratúvanie ich zlyhaní a pochybení : „ … 5 chýb – trojka …“

Spätná väzba, nie známka, je to, čo potrebuje dieťa v procese učenia.

Moja dcéra opakavane prichádzala zo školy s len informáciou o zlej známke. Známka často nebola zapísana v žiackej knižke ani s odstupon týždňov a tak začalo doma pátranie, v čom bol vlastne problém, čomu neporozumela a čo sa treba doučiť. Neraz sa nám však stalo, že v škole nedostali písomku od učiteľa ani k nahliadnutiu, nevracali sa k správnym odpovediam, nehľadali, v čom mohlo spočívať zlyhanie dieťaťa. Známka sama o sebe proces vzdelávania v danom učive ukončila a pokračovalo sa ďalej s novým učivom. Spätná väzba sa zameriava na priebeh činnosti, alebo na jej výsledok a nie na posudzovanie kvalít toho, kto podal daný výkon. Spätná vázba otvára dvere a posúva ďalej, známka sama o sebe toto nerobí. Známkovanie berie naopak učeniu celkový zmysel, teda – vedome a z vnútornej otivácie vychádzajúce osvojovanie si vedomostí a zručností.

Základná škola nie je prípravou na povolanie

Deti sú na záklaných školách často nútené zvládnuť rovnaké množstvo učiva, rovnakým spôsobom a za rovnaký čas. A to napriek tomu, že niektoré nie sú schopné obsiahnuť dané množstvo učiva, ostatné sa naopak nudia a každé sa pritom učí iným spôsobom.

Povolanie si človek volí, to znamená, že na stredných a vysokých školách sa stretávajú skupiny študentov, ktorí majú porovnatelné schopnosti. Na základnej škole však možnosť výberu nie je. Žiaci sú zmiešaní takmer výlučne podľa miesta bydliska a je to úplne v poriadku, lebo bytostným poslaním základnej školy by malo byť, aby okrem znalostí a vedomostí učila deti tiež spolunažívaniu, komunikácii a spolupráci s ľuďmi, ktorí sú v mnohých smeroch úplne odlišní.

Právo na učenie neznamená povinnosť zvládnuť ho

Mnohým rodičom, by sa zrejme napáčila predstava, že by ich dieťa pri vzdelávaní nemalo dostať rovnaké príležitosti, ako iné deti. Tu dochádza často ale k zámene pojmov: právo mať prístup k informáciám je zamieňané za povinnosť naučiť sa ich v rovnakom rozsahu ako ostaní a táto povinnosť je navyše ešte následne hodnotená. Z príležitosti učiť sa, sa stáva povinnosť plniť jenotnú „normu“ bez ohľadu na možnosti a potreby dieťaťa.

Fínsko – najúspešnejší školský systém krajín OECD, alebo: „…  dá sa to aj inak …“

Fínsky školský systém sa vyznačuje sociálnou a kultúrnou homogénnosťou. Sociálno-ekonomický status rodiča neovplyvňuje výber základnej školy pre dieťa. Všetky deti vo veku od 7 do 16 rokov navštevujú rovnaký typ všeobecnej základnej školy a približne 95 percent detí navštevuje materskú školu rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Rodičia dávajú deti do školy najbližšej k domovu. Škola poskytuje všetkým deťom vo veku od 6 do 18 — 19 rokov — teda aj počas strednej školy, zadarmo teplý obed. Aj deti so špeciálnymi potrebami sú zahrnuté do tohto hlavného prúdu vzdelávania. Iba 2,5 percenta detí s vážnymi mentálnymi postihnutiami je vzdelávané v špeciálnych školách.

Povinná školská dochádzka vo Fínsku je 9-ročná (od 7 do 16 rokov). Je riešená dvoma samostatnými stupňami. Prvý stupeň je od 1. do 6. ročníka. V triede zabezpečuje vyučovanie jeden triedny učiteľ. Druhý stupeň základnej školy predstavujú tri ročníky: 7, 8, 9. Tu vyučujú jednotlivé predmety špeciálne aprobovaní učitelia. Všetci žiaci tejto všeobecnej základnej školy majú rovnaké základné predmety, rovnaký obsah a rovnaký spôsob vyučovania. V nižších ročníkoch je nižší počet žiakov v triedach, vo vyšších vyšší — pohybuje sa v rozmedzí od 18 do 30 detí. Okrem povinných vyučovacích predmetov a počtu hodín z nich, žiaci a ich rodičia si môžu dobrovoľne vybrať 20 percent vyučovacích hodín podľa vlastného výberu. Vo Fínsku nie je školská inšpekcia a plnú zodpovednosť za hodnotenie školského výkonu žiaka nesie učiteľ. Učitelia rozvíjajú sebahodnotenie u žiakov, výkony hodnotia ústne, vlastnými testmi, pomocou domácich úloh a projektov. Štátny inštitút pre vzdelávanie pripravil v roku 1999 jednotné hodnotiace kritériá pre každý povinný predmet. Tieto kritériá však slúžia ako odporučenie pre učiteľov a definujú vedomosti a zručnosti, ktoré by mal žiak dosiahnuť na konci povinnej školskej dochádzky a dostať známku 8 (dobrý) zo škály 4 až 10. Minimálny štandard nie je definovaný. Univerzity i Štátny inštitút pre vzdelávanie realizujú aj monitoring na národnej i regionálnej úrovni. Jeho výsledky však neslúžia na obmedzovanie finančných zdrojov školám s nižšími výkonmi, ale na zisťovanie úrovne vzdelávania s cieľom podporovať školy v dosahovaní lepších výsledkov a minimalizovať rozdiely medzi školami.

Slovenský školský systém je zastaralý (názor zahraničného pedagóga)

Bohužiaľ školský systém je zastaralý a známka z písomky nehovorí o žiakových kvalitách a vedomostiach. Teoretickosť, ktorá je od študenta vyžadovaná je nepotrebná, žiaci si môžu nájsť informácie v knihách a na internete, ale chýba im prax, ktorou by sa mohli naučiť ďaleko viac. Memorizácia textov, ktorým mnohokrát študenti nerozumejú, je zbytočná a nenapomáha im k tomu, aby rozvíjali svoje vedomosti a schopnosti. Samozrejme učiteľom chýba motivácia, zarábajú málo.

Známka je iba číslo. Vôbec nezobrazuje kvality a šikovnosť žiaka. Je dôležité vedieť sa dobre učiť a pamätať si veci, ale stáva sa, že žiak sa naučí niečo naspamäť, len aby uspokojil rodičov, ale v podstate nemá záujem o nové vedomosti. Rodičia gratulujú deťom, lebo dostali dobrú známku, nie pre to, že nadobudli nové vedomosti. Preto si myslím, že žiaci by mali byť hodnotení aj ako osoby nie iba ako stroje, ktoré si pamätajú nepotrebné informácie.

 Zdroje:

Publikácia Mýty ve vzdělávání, Jana Nováčková ( Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
http://hnporadna.hnonline.sk/finsko-najuspesnejsi-skolsky-system-krajin-oecd-151189
http://www.webnoviny.sk/rozhovory/slovensky-skolsky-system-je-zastaral/764396-clanok.html

jún 23

Pôsobíte v oblasti školstva alebo zdravotníctva na východnom Slovensku alebo na Orave a zaujala Vás metóda INPP natoľko, že by ste sa jej chceli intenzívnejšie venovať?

kurz-skolsky-program-04-06-2014-002

INPP terapeut pre Centrum AVARE,
región východné a severné Slovensko


Všeobecné informácie:
V Centre AVARE sa zaoberáme poruchami učenia, správania, koncentrácie, a ich diagnostikou a terapiou.
Snažíme sa na klienta nahliadať v celistvosti jeho prejavov a potrieb. Intervenčné programy a postupy nastavujeme individuálne, vychádzajúc z komplexnej diagnostiky a so zohľadnením už absolvovaných vyšetrení alebo terapií. K tažkostiam nepristupujeme symptomaticky, a neriešime teda cielene len konkrétny nežiaduci prejav, ale vraciame sa späť k príčinám, ktoré ho vyvolávajú.
Centrum AVARE bolo prvým licencovaným pracoviskom s odborníkmi špecializovanými na aplikáciu individuálneho programu INPP priamo do praxe s klientom. Centrum AVARE má v tomto odbore najväčšiu a najdlhšiu prax na Slovensku.

Miesto výkonu práce:                     región východné  Slovensko, región severné Slovensko / Orava, prípadne aj iné regióny Slovenska
Druh pracovného pomeru:          živnosť, plný úväzok, čiastočný úväzok
Termín uzávierky výberu:            10.7.2014
Termín začiatku spolupráce:       apríl 2015

Podmienkou spolupráce je absolvovanie odborného školenia  „Ročného  kurzu INPP terapie neuromotorickej nezrelosti“, ktoré je realizované v Bratislave so začiatkom v semptembri 2014. Skladá sa zo štyroch ucelených blokov – modulov, pričom predpokladané ukončenie vzdelávania je stanovené na jún 2015.  Po absolvovaní kurzu bude môcť uchádzač vykonávať individuálnu diagnostiku a terapeutickú prax pomocou tejto metódy. Náklady za vyškolenie záujemcu o spoluprácu hradí Centrum AVARE

Požiadavky na uchádzača:

 • minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, s odbornou kvalifikáciou a aspoň päťročnou praxou v oblasti školstva, zdravotníctva alebo psychológie, vrátane fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie
 • Jazyky: anglický / nemecký – znalosť minimálne jedného z uvedených cudzích jazykov na veľmi dobrej úrovni je dôraznou podmiekou spolupráce
 • samostatnosť – schopnosť samostatne riešiť zadania
 • schopnosť spolupráce v rámci malého a dynamického kolektívu
 • flexibilita a ochota cestovať v rámci Slovenska a do zahraničia za prehĺbením kvalifikácie a spolupráce
 • dobré organizačné schopnosti
 • empatia a zanietenosť pre prácu

Výhody:

 • zabezpečenie školenia v Bratislave a pokrytie nákladov za školenie, ktoré je predpokladom na realizáciu  INPP individuálnej terapeutickej intervencie neromotorickej nezrelosti
 • vysoká samostatnosť, zodpovednosť a priestor pre kreatívnu, obohacujúcu prácu prostredníctvom jedinečnej metódy
 • priateľský, malý a dynamický kolektív
 • možnosť podielať sa na budovaní regionálneho zastúpenia Centra AVARE

Záujemcovia, zasielajte Vaše profesné životopisy spolu s motivačným listom na mailovú adresu: info@avare.sk najneskôr do 25.6.2014, do predmetu mailu uvedte prosím: „INPP terapeut regiony“ V prípade, že máte otázky, sme Vám k dispozícii.


katarina-siposCentrum AVARE rastie vďaka spolupracovníkom,
ktorí svojim zápalom a húževnatosťou vytvárajú jeho
kvality. Príjmame novú výzvu, rozšíriť
našu posôbnosť v rámci Slovenska, ktorú
k nám priniesli sami klienti, ochotní a
odhodlaní merať cestu naprieč republikou.
Tešíme sa na Vaše životopisy a motivačné listy  a
prajeme Vám príjemné dni.
Mgr. Katarína Sipos a kolektív Centra AVARE
jún 10

Centrum AVARE, po ročnej prestávke realizovalo minulý týždeň ďalšie vzdelávanie odbornej verejnosti –Školský program INPP.

Z materských povinností a z materskej dovolenky sa na dva dni uvoľnila lektorka kurzu Školského programu INPP a riaditeľka Centra AVARE, Katarína Sipos, aby odovzdala svoje poznatky pedagógom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom a mnohým ďalším účastníkom kurzu. […]

jún 04

10 DÔVODOV, PREČO BY MOBILY, TABLETY A PSP-HRY NEMALI BYŤ BEŽNOU SÚČASŤOU ŽIVOTA DETÍ MADŠÍCH AKO 12 ROKOV

…deti do 2 rokov by nemali prichádzať do kontaktu s mobilnými telefónmi, tabletmi, počítačmi, TV, internetom a inými modernými technológiami….

deti od 3 do 5 rokov by s nimi nemali stráviť viac než 1 hodinu denne,

deti od 6 do 18 rokov nie viac ako 2 hodiny denne…

 

Žijeme v  dobe, keď sa elektronické zariadenia už dávno stali neodmysliteľnou súčasťou nášho bežného života. Ich integrita v našej každodennosti sústavne rastie a z roviny pomocníkov v domácnosti sa presúva aj do našich osobných životov. Globalizuje a zmenšuje svet do sociálnych sietí, prináša nové definície sociálnych vzťahov a často aj novú definíciu dávnych hodnôt ako priateľstvo. […]